Tidligere arbeid

Bibliotek

Bibliotekenes Hus

Visuell profil / seminar

Profilering

Dreamwork

Gjennomført Profilering

Profilering

Giramar

Bedriftsprofilering

Profilering

Askerkroen

Helhetlig profilering

VISUEL PROFIL / SEMINAR

Vår kreative leder Randi Mette Aalberg holder kurs i utstilling og eksponering. I 2018 holdt hun foredrag for bibliotekansatte innen emne utstillingsdesign, prinsipper, verktøy og hjelpemidler på bransjetreff med navnet På med spotlyset: fra nervøs fløyel til trygg formidling arrangert av Akershus fylkeskommune og Østfold kulturutvikling.

Adek var med på å designe levere og gjennomføre dagens visuelle profil. Effekter var plakater ved inngangen, folie på gulv, bannere og roll up.

Vi leverte også sceneteppe og laget utstillinger innen forskjellige boktema.

Bibliotekenes Hus, august 2018.

“På med spotlyset! Fra nervøs fløyel til trygg formidling.”

I samarabeidet med Bibliotekenes Hus utarbeidet Adek banner, roll-up, backdrop, design av utstillinger i tillegg til foredrag. Daglig leder og eier, Randi Mette Aalberg, snakket om utstillingsdesign: prinsipper, verktøy og hjelpemidler.

VISUELL IDENTITET

Adek har levert effekter til Asker Kroens gjennomførte firmaprofil i flere år.

Bildekor, vimpler, beachflagg, skilt, folie , flyers, menyer og visittkort.

BEDRIFTSPROFILERING

Giramar er blitt en viktig aktør blant leverandører av seilbåter i Norge. Vi har vært med på å bygge opp deres totale firmaprofil.

Logo, visittkort, flyers, plakater, gatebukker, podier, materiell til messer, beachflagg, fasadeskilt, frostfolie i kontorlandskap, folie med miljøbilde på vegg i kontorlandskap, seil inne i butikken, kjempebanner på vegg inne i båthall og folie på båter.